Books in Finnish

Finnish Language Futures Books

Aalto, Hanna-Kaisa – Heikkilä, Katariina – Keski-Pukkila, Pasi – Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) (2022) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 481 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1. Also available at https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/ 

Pouru, Laura – Minkkinen, Matti – Auffermann, Burkhard – Rowley, Christopher – Malho, Maria & Neuvonen, Aleksi (2020) Kansallinen ennakointi Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:17. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-948-6.

Pouru, Laura ‒ Wilenius, Markku ‒ Holstius, Karin & Heinonen, Sirkka (2017) Pentti Malaska – ennalta näkijä, edellä kulkija. Tulevaisuussarja 8, Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Helsinki, 296 s. https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2017/03/Tulevaisuussarja8_Pentti-Malaska.pdf

Kuusi, Osmo – Bergman, Timo & Salminen, Hazel (toim.) (2013) Miten tutkimme tulevaisuuksia? Acta Futura Fennica No 5. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Helsinki.

Kamppinen, Matti – Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2002) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 896. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.