Books in Hungarian

Hungarian Language Futures Books from 1970 – 2009

This compilation of Hungarian books has been contributed by WFSF Fellow, Erzsebet Novaky, Head of the Futures Studies Department, Corvinus University of Budapest. The list has been arranged in chronological order with the most recent at the top.

Nováky, E (ed.), 2008, Változás és jövö. Tanulmánykötet, Budapest, Püski Kiadó

Hideg, É, Nováky, E (eds): 2006, Jövökutatási körkép. Tanulmányok a jövö fényköréböl, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem

Hideg, É, Gáspár, T, Kiss, E, Nováky, E, Hézsö, B (ed. by Hideg, É), 2005, Társadalmi tér, idö, téridö a jövökutatásban. Tanulmánykötet, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem

Hoós, J: Konjunktúra- és piackutatás, 2003, Budapest, Aula

Kappéter, I, 2003, Az emberiség képes jóra változtatni a világot, Budapest, Püski Kiadó

Kiss Endre, 2003, Globalizáció és/vagy posztmodern, Budapest-Székesfehérvár, Kodolányi János Föiskola

Nováky, E (ed.), 2001, Magyarország holnap után, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Jövökutatási Kutatóközpont

Hideg, É, (ed.), 2001, Evolúciós modellek a jövökutatásban, Budapest, Aula

Hideg, É, Kiss, E, Nováky, E, (ed. by Hideg, É), 1998, Posztmodern és evolúció a jövökutatásban, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jövökutatás Tanszék

Hideg, É, Nováky, E, 1998, Szakképzés és jövö, Aula Kiadó, Budapest

Hideg, É, Kappéter, I, Nováky, E, (ed. by Hideg, É), 1995, Válaszúton a szakképzés, Budapest, Munkaügyi Minisztérium, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Honfoglalás Bt

Nováky, E (ed.), 1995, Káosz és jövökutatás, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jövökutatás Tanszék

Hideg, É, Korompai, A, Kovács, G, Nováky, E, (ed. by Nováky, E), 1992/1997/1999, Jövökutatás, Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jövökutatás Tanszék

Gidai, E, 1990, Jövöalternatívák. A társadalmi-gazdasági fejlödés elörejelzésének lehetöségei, Budapest, Akadémiai Kiadó

Benedek, A, Nováky, E, Szucs, P, 1986, Technológiai fejlödés az oktatásban, Budapest, Tankönyvkiadó

Nováky, E, Benedek, A, Szucs, P, 1985, Razvityije tyehnologii v obucsénii, Veszprém, Országos Oktatástechnikai Központ

Besenyei, L, Gidai, E, Nováky, E, 1982, El?rejelzés – Megbízhatóság – Valóság, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Korán, I, 1980, Világmodellek (A Római Klub jelentéseitöl az ENSZ kezdeményezésig), Budapest, KJK, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Kovács, G, 1979, Jövökutatás és társadalmi tervezés, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Besenyei, L, Gidai, E, Nováky, E, 1977, Jövökutatás, elörejelzés a gyakorlatban. Módszertani kézikönyv, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Kovács, G, 1975, A jövö kritikus elágazási pontjai, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Kovács, G, 1970, A nagy távlatok és a tervezés, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó