Books in Ukrainian

Ukranian Language Futures Books Сухорольський, Петро  (2021). Основи футурології: монографія, Видавництво “Апріорі”

Books in Finnish

Finnish Language Futures Books Aalto, Hanna-Kaisa – Heikkilä, Katariina – Keski-Pukkila, Pasi – Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) (2022) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 481 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1. Also available at https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/  Pouru, Laura – Minkkinen, Matti – Auffermann, Burkhard – Rowley, Christopher – Malho, Maria & Neuvonen, Aleksi (2020) Kansallinen ennakointi Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:17. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-948-6. Pouru, Laura ‒ Wilenius, Markku ‒ Holstius, Karin & Heinonen, Sirkka (2017) Pentti Malaska – ennalta näkijä, edellä kulkija. Tulevaisuussarja 8, Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Helsinki, 296 s. https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2017/03/Tulevaisuussarja8_Pentti-Malaska.pdf Kuusi, Osmo – Bergman, Timo & Salminen, Hazel (toim.) (2013) Miten tutkimme tulevaisuuksia? Acta Futura Fennica No 5. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Helsinki. Kamppinen, Matti – Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2002) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 896. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Books in French

  French Language Futures Books   BARBIERI MASINI Eleonora, Penser le futur. L’essentiel de la prospective et de ses méthodes. Paris : Dunod, 2000, 172 pages. Préface et traduction augmentée par Fabienne GOUX-BAUDIMENT. GAUDIN Thierry, La Prospective, Paris: PUF, Que Sais-Je n°3737, 126 pages, 2005 Gaudin, Thierry. 2100, Odyssée de l’Espèce. Paris: Editions Payot & Rivages, 1993. GOUX-BAUDIMENT Fabienne, SOULET Ghislaine, DE COURSON Jacques, Quiz pour conduire un exercice de prospective territoriale, Lyon : CERTU, 2008, 132 pages. · GOUX-BAUDIMENT Fabienne, PARRAD Frédérique, Quand les villes pensent leurs futurs, Paris: Ministère de l’Equipement, coll. 2001 Plus n°64, 2004, 81 pages GOUX-BAUDIMENT Fabienne,  Une nouvelle étape du développement de la prospective : la prospective opérationnelle, Rome : Universita Gregoriana, [2002] 2008, 610 pages GOUX-BAUDIMENT Fabienne, Quand les territoires pensent leurs futurs. La Tour-d’Aigues : Editions de l’Aube, avril 2001, 170 pages GOUX-BAUDIMENT Fabienne,  Manuale di « prospective » territoriale. Bologna (Italie) : éd. Scienter, juin 2000, 128 pages (italian) GOUX-BAUDIMENT Fabienne,  Donner du futur aux territoires. Guide de prospective territoriale à l’usage des acteurs locaux. Lyon : CERTU, octobre 2000, 276 pages

Books in Norwegian

  Norwegian Language Futures Books   Jan Erik Karlsen og Erik F. Øverland  (2010) Carpe futurum! Kunsten å forberede seg på fremtiden, Heftet